تفاهم نامه همکاری پتروشیمی

از مفاد این تفاهم نامه می توان به اجرای پروژه های تحقیقاتی،برگزاری دوره های آموزشی، همکاری در زمینه مشاوره علمی و تبادل افکار و اطلاعات ، برگزاری نشست ها و سمینارهای علمی مشترک ، حمایت از پایان نامه های دانشجویان و همکاری در زمینه تغییرات ، طراحی، راه اندازی و ساخت هر نوع تجهیزات و تاسیسات و مواد صنایع پتروشیمی اشاره نمود.

  • منتشر شده در: 06/ 02/ 1400
  • توسط: مدیر

تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان با پتروشیمی

به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان، تفاهم نامه همکاری های مشترک فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان با شرکت پتروشیمی در مورخ 22 فروردین 1400 به امضاء رسید.

در راستای تحقق سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در جهت توسعه علمی و صنعتی منطقه و توجه به لزوم بهره برداری همه جانبه از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و دستیابی به برخی اهداف سیاست های کلی علم وفناوری این تفاهم نامه به منظور تمرکز برهمکاری های پژوهشی و فناوری مرتبط به مدت 3 سال منعقد گردید. از مفاد این تفاهم نامه می توان به اجرای پروژه های تحقیقاتی،برگزاری دوره های آموزشی، همکاری در زمینه مشاوره علمی و تبادل افکار و اطلاعات ، برگزاری نشست ها و سمینارهای علمی مشترک ، حمایت از پایان نامه های دانشجویان و همکاری در زمینه تغییرات ، طراحی، راه اندازی و ساخت هر نوع تجهیزات و تاسیسات و مواد صنایع پتروشیمی اشاره نمود.