برگزاری نشست مشترک با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

نشست مشترک ریاست دانشگاه آزاد آبادان با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

  • منتشر شده در: 01/ 03/ 1400
  • توسط: مدیر

 نشست مشترک ریاست دانشگاه آزاد آبادان وجمعی از اعضای هیات علمی واحد  با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و مدیران مراکز فنی و حرفه ای آبادان و خرمشهر و مسئول توسعه آموزش عالی سازمان منطقه آزاد اروند در سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشگاه آزاد آبادان .

 

این نشست با موضوع بررسی راهکارها و طرح های پیشنهادی و هدفمند کردن آموزش ها ی مهارتی  با رویکرد حمایت از تولید واشتغال برگزار گردید.طرح تشکیل کارگروه مشترک دانشگاه آزاد آبادان و مراکز فنی و حرفه ای و با پشتیبانی منطقه آزاد اروند  جهت نیاز سنجی های مهارتی و مهارت آموزی محصول محور  و همچنین تشکیل شتابدهنده  از موارد مطرح شده در این جلسه بود.