يكشنبه 25 آذر ماه سال 1397         
پرتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
حداقل واريزي جهت انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود

تاریخ ارسال : 1396/06/20  |  نويسنده :   |  بازدید: 1633  |  گروه خبري : 5

.حداقل واريزي جهت انتخاب واحد  15 واحدي نظري دانشجویان جديد الورود و هزينه خدمات آموزشي.