معاون آموزشی

معرفی

معاونت آموزشی:

دکتر عبدالکریم رضوانی راز

شماره تلفن مستقیم:06153360110

تلفن داخلی : 2511

نقشه سایت

 شرح وظايف معاونت آموزشي واحد دانشگاهي:


1- اداره آموزشي واحد مربوطه
2-نظارت بر اجراي مقررات و آيين نامه ها با سر فصل دروس و دستورالعملهاي آموزشي صادره از سازمان مركزي دانشگاه.
3-تشكيل شوراي آموزشي واحد دانشگاهي.
4-برنامه ريزي امور آموزش و نظارت بر اجراي صحيح آن.
5- بررسي پيشنهادات رسيده از گروههاي آموزشي دانشكده هاي تابعه و انعكاس آن به شوراي آموزشي واحد دانشگاهي همراه با اظهار نظر و در صورت نياز ارسال نظرات و پيشنهادات تاييد شده به معاونت آموزشي دانشگاه.
6-شركت در شوراهاي دانشگاه برحسب مورد و دعوت قبلي و ارائه نظريات و پيشنهاد و طرح نارسائي هاي احتمالي در شورا.
7-بررسي و ارزيابي فعاليتهاي آموزشي دانشكده هاي ذيربط و تهيه گزارش براي رياست واحد دانشگاهي.
8- هدايت و راهنمايي پرسنل حوزه معاونت مربوط منظور بالا بردن كيفيت كار آموزشي و ارزشيابي كار آنان و انعكاس نتيجه به رياست واحد جهت درج در سوابق استخدامي آنان بمنظورترفيعات بعدي.
9-ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان در هر نيمسال و انعكاس آن در سوابق و معرفي نفرات اول تا سوم جهت استفاده از مزاياي مربوط.
10-ارزيابي عملكرد آموزشي مدرسين محترم و اعضاء هيات علمي باهماهنگي گروههاي آموزشي ذيربط و تعيين نفرات برتر و معرفي آنان به هيات رئيسه.
11-بررسي و اظهار نظر درخصوص موضوعات آموزشي كه از طرف مقامات بالاتر ارجاع مي گردد.
12-بررسي و پيشنهادات تاسيس و يا حذف رشته هاي تحصيلي در مقاطع مختلف همراه بادلايل از طريق سلسله مراتب.
13- بررسي و ارائه پيشنهادات سازنده در جهت بالا بردن كيفيت امور آموزشي در واحد دانشگاهي ذيربط و ديگر واحدهاي دانشگاهي از طريق سلسله مراتب.
14-حفظ و نگهداري سوابق تحصيلي دانشجويان از بدو ورود تا فراغت از تحصيل و طبقه بندي آنان به ترتيب سنوات تحصيلي رشته و مقطع در آرشيو واحد دانشگاهي بصورت قابل ارائه در هر زمان.
15-تطبيق كتابها و جزوات ارائه شده از طرف اعضاء هيات علمي با متون ذكر شده در سرفصلهاي مصوب.
16-هدايت و راهنمايي دانشجويان در مسائل آموزشي جهت پيش گيري از هرگونه نارسائي در امرآموزش آنان در دوران تحصيل باهمكاري گروههاي آموزشي.
17-نظارت برانتقالات و ميهمان شدن دانشجويان بنحوي كه اثر منفي در روند تحصيل دانشجويان پيش نيايد.
18-اداره و راهبري امور آموزشي و ايجاد هماهنگي بين مديريتها و ادارات تابعه.
19-تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي و نظارت براجراي آن.
20-ارزيابي سالانه كار حوزه معاونت آموزشي و گزارش به رئيس واحد دانشگاهي.

 

·       

 

رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

1.      تعداد رشته های مقطع کاردانی (دوره دو ساله) 17 رشته 1-امور بانکی 2-امور گمرکی 3-تربیت معلم آموزش ریاضی 4-تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی 5-تکنولوژی شیلات 6-حسابداری 7-نرم افزار کامپیوتر 8-مدیریت بازرگانی 9-برق الکترونیک 10-الکتروتکنیک 11-الکترونیک عمومی 12-تربیت بدنی 13-ساختمان کارگاه های عمومی ساختمان 14-طراحی دوخت 15-گرافیک 16-مکانیک خودرو 17-نقشه کشی معماری 

2.      تعداد رشته های مقطع کارشناسی پیوسته (دوره چهار ساله) 14 رشته 1-آموزش زبان انگلیسی – 2-مهندسی شیمی – 3-حسابداری – 4-حقوق – 5-زبان و ادبیات ارب – 6-علوم اقتصادی اقتصاد بازرگانی – 7-مترجمی زبان انگلیسی – 8-مترجمی زبان عربی – 9-مدیریت بازرگانی – 10-مهندسی عمران – 11-مهندسی معماری – 12-مهندسی منابع طبیعی شیلات – 13-نقاشی نقاشی عمومی – 14-مهندسی کامپیوتر 

3.      تعداد رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته (دوره دو ساله) 9 رشته 1-آموزش زبان انگلیسی – 2-تربیت بدنی گرایش مدیریت و برنامه ریزی – 3-تربیت بدنی تربیت دبیری – 4-ارتباطات تصویری – 5-حسابداری – مهندسی تکنولوژی برق قدرت – 6-مهندسی تکنولوژی عمران – 7-مهندسی تکنولوژی معمار – 8-مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو – 9-مهندسی تکنولوژی نرم افزار

 4.      تعداد رشته های مطقع کارشناسی ارشد (دوره 2 ساله-آموزش محور) 12 رشته 1-زبان و ادبیات عرب 2-آموزش زبان انگلیسی 3-فیزیولوژی ورزشی 4-مهندسی شیمی فرایند 5-حسابداری 6-حقوق خصوصی 7-مترجمی زبان عربی 8-مدیریت بازرگانی مدیریت مالی 9-مهندسی عمران سازه 10-مهندسی معماری 11-مهندسی منابع طبیعی فراورده محصولات شیلاتی 12-مهندسی کامپیوتر نرم افزار 

5.      تعداد رشته های مقطع دکتری تخصصی (دوره 4 ساله-آموزش محور) 2 رشته 1-زبان انگلیسی و 2-ادبیات عرب گالری تصاویر آموزش