معرفی

معرفی

معاونت پژوهش و فناوری: دکتر شاهین راز

تلفن مستقیم: 06153364720

تلفن داخلی : 2711

 

نقشه سایت


يكي از شاخص هاي پيشرفت هر كشور ميزان تحقيقات و پژوهش و به كار گيري آن در بخش صنعت مي‌باشد.وظيفه حوزه پژوهشي در دانشگاه فراهم كردن امكانات، تجهيزات و بسترهاي لازم براي تحقيقات، حمايت از اساتيد و دانشجويان محقق، ارتباط با صنعت و برگزاري سمينارهاي علمي و تخصصي مي‌باشد.اين معاونت يكي از معاونت هاي دانشگاه با وظيفه هدايت امور پژوهش و فناوري٬ فناوري اطلاعات و ارتباطات٬ مديريت مراكز كارآفريني و ارتباط دانشگاه با صنعت و هم چنين تاسيس و هدايت و نظارت امور مراكز اسناد، انتشارات و كتابخانه دانشگاه مي باشد.

عمده وظایف و اختیارات:

  1. برنامه ریزی، سیاست گذاری و توسعه امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در راستای سند چشم انداز کشور و اسناد بالادستی
  2. برنامه ریزی و هدایت دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین
  3. اجرای دقیق و منظم قوانین پژوهشی وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
  4. ارزیابی و نظارت بر عملکرد پژوهشی منابع انسانی دانشگاه
  5. ارزیابی و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت فعالیت حوزه
  6. برنامه ریزی و تامین زیر ساخت های مورد نیاز برای توسعه امور پژوهشی دانشگاه و هدفمند سازی امور پژوهشی
  7. حمایت٬ هدایت٬ تشویق و توسعه فعالیت های اثر بخش پژوهشی اساتید٬ دانشجویان و کارکنان دانشگاه
  8. نیازسنجی و رفع نیازهای پژوهشی منابع انسانی دانشگاه و استفاده بهینه از ظرفیت های نیروی انسانی متخصص و امکانات و تجهیزات دانشگاه
  9. ایجاد ارتباط اثربخش با واحدهای پژوهشی و فناوری سایر ادارات٬ سازمان ها و دستگاه های اجرایی به منظور تامین منابع٬ هم افزایی و فعالیت های مشترک
  10. نظارت بر عقد قراردادهای پژوهشی٬ توزیع و تخصیص بورس و ماموریت های علمی و انجام سایر امور محوله از سوی هیات رئیسه دانشگاه


گالری تصاویر آموزش