کارآفرینی

معرفی

نقشه سایت

هداف واحد توسعه کارآفرینی و تعاون دانشگاهی :

.   برگزاری دوره‌های آموزش کارآفرینی و...
·   تقویت و ترویج فرهنگ تعاون در بین قشر دانشگاهی.
·   ایجاد بانک اطلاعاتی جامع کارآفرینان بویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاه.
·   شناسایی علائق و تمایلات واقعی دانشجویان در زمینه کار و راهنمایی آنها جهت اشتغال، آموزش عملی و کارآموزی دانشجویان در زمینه‌های مرتبط با رشته‌های تخصصی.
·    سازماندهی، حمایت و توانمندی‌سازی گروههای همسان، ترویج و تقویت روحیه کارآفرینی و کار گروهی در میان دانشجویان.
·    کاهش دوران انتظار برای اشتغال دانش آموختگان و ایجاد فرصت مشارکت و اثربخشی دانشجویان و اساتید در فعالیت‌های اقتصادی.
.    تشکیل تعاونی‌های دانشگاهی در غالب تعاونی‌های دانشجویی، تعاونی‌های مادر تخصصی و تعاونی‌های دانش‌بنیان.