شرکت های دانش بنیان

معرفی

مسئول دانش بنیان:

دکتر آرش فخری زاده

نقشه سایت

 به نام خداوند جان و خرد

 

دانشگاه آزاد اسلامی در آغاز دهه چهارم ار تأسیس خود در مدیریت جدید با رویکرد نوینی به نقش و کارکرد دانشگاه در ایران در جهت تبدیل علم به ثروت کارآفرینی و تولید ارزش از دانش و اقدامات حل مسئله ای حرکت می کند و قصد دارد نقش تاثیر گذاری در عرصه علمی،اجتماعی و اقتصادی داشته باشد و بتواند با استفاده از ظرفیت های علمی، پژوهشی، انسانی و مالی و فنی خود در جهت حل مشکلات جامعه در حوزه های مختلف گام بردارد و نقش موثرتری در توسعه و استقلال کشور داشته باشد. در این راستا دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان نیز بر اساس توانایی اعضای هیات علمی، کارکنان سخت کوش و تجهیزات و امکانات کم نظیر خود در سطح منطقه قصد دارد با حفظ آرمانها و اهداف آموزشی خود گامهایی استوار در گذر از یک مرکز آموزشی صرف به یک مرکز تولید علم و ثروت اقدامی اساسی راستای توسعه علمی، اقتصادی و اجتماعی منطقه بردارد. 

مهمترین فعالیتهای این بخش عبارتند از:

1.      اجرای طرح های فن آور و شرکت های دانش بنیان

2.      تبدیل به احسن نمودن دارائی های واحد و تولید ثروت از علم

3.      تسهیل و ایجاد اشتغال برای دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی

4.      ایجاد ارزش افزوده در سطح منطقه

5.      انجام سرمایه گذاری های مولد و موثر در حوزه های مختلف اقتصادی که با شان و منزلت واحد تناسب داشته باشند.

6.      کاهش هزینه های مصرفی واحد، بهینه نمودن مصارف و چابک سازی واحد

7.      کسب درآمد از تحقیقات و پژوهش

8.      ورود واحد به سایر بازارهای آموزشی

9.      کمک به توسعه صنعتی و اقتصادی منطقه

10.  طراحي و تدوين برنامه هاي راهبردي واحد بر مبناي سياستها و اسناد بالادستي

11.  برنامه ريزي و پي‌گيريِ تخصيص و بكارگيري منابع در واحد

12.  ارائة گزارش هاي ادواري و موردي از عملكرد واحد به مراجع ذیصلاح

13.  گردآوري، طبقه بندي، تجزيه و تحليل و ارزيابي كمي و كيفي عملكرد واحد در مقايسه با برنامه ها و تعهدات مصوب و طراحي نظام جامع ارزيابي عملكرد

14.  گردآوري، تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات و آمار پايه واحد

15.  بررسي و به كارگيري روشهاي تعالي سازماني براي بهبود و افزايش بهره‌وري در واحد

16.  مشارکت و همکاری فعال در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری واحد

17.  استاندارد سازی خدمات و تسهیل در نحوه ارائه خدمات و روان سازی امور

18.  تشویق، ترغیب و توسعه فرهنگ و سیاست های مبتنی بر نوآوری، نوسازی و تحول در نظام مدیریتی واحد

19.  آموزش و توانمند سازی کارکنان در راستای اهداف واحد نوآور و رقابت پذیر

20.  بهبود روش ها و تشکیلات و ساختارها در به کارگیری نیروهای کارآمد و بهسازی نیروی انسانی

21.  کمک به نهادینه نمودن فرهنگ برنامه ریزی کیفیت آموزش و پژوهش در جهت تحقق اهداف واحد رقابت پذیر و کارآفرین

22.  کمک به تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر تعالیم مدیریت اسلامی متکی به تعهد، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و وجدان کاری