فرم های تحصیلات تکمیلی

معرفی

نقشه سایت

 فرم انتظار ظرفیت استاد راهنما برای دانشجویان کارشناسی ارشد

 
 فرم گزارش 3 ماهه پيشرفت کار پايان نامه کارشناسی ارشد

 فرم اعلام آمادگی دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

 فرم تعیین تاریخ دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد 

 فرم اعلام آمادگی دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

 وضعیت تحصیلی دانشجو
 فرم انصراف از ارائه مقاله مستخرج از پایان نامه ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

 فرم درخواست مهلت ارائه مقاله

 

 فرم  تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان­نامه کارشناسی ارشد

 
فرم  اعلام اصلاحات دفاعيه

 

آموزش جستجو در ایران داک برای عنوان پایان نامه
منشور اخلاقی پژوهش
نحوه نگارش پایان نامه

 مراحل تصویب تا دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 فرم پروپوزال

وکالت نامه
پروپزال رشته معماری
 فرم تایید ظرفیت راهنمایی و مشاوره اساتید و استعلام پایان­ نامه

 فرم درخواست تعیین مشاور برای دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 فرم داوری طرح تحقیق (پروپوزال) دانشجویان کارشناسی ارشد

   فرم تاييد حضور دانشجويان کارشناسي ارشد / دکتري در جلسات دفاع نهايي هم رشته