تقویم جلسات دفاع

معرفی

کارشناس تحصیلات تکمیلی:

سرکار خانم لیندا قوی دل

تلفن داخلی: 2730

نقشه سایت

مراحل تصویب پروپوزال پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد واحد آبادان :

1-  رایزنی مقدماتی با مدیر گروه آموزشی در خصوص موضوع، استاد راهنما و استاد مشاور.

2-  استعلام از دفتر امور پژوهشی در خصوص ظرفیت راهنمایی و مشاوره استادان راهنما و مشاور.

3-  انتخاب موضوع و تکمیل فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه (فرم شماره 0) توسط دانشجو و تایید آن توسط مدیر گروه .

4- استعلام از ایران داک و کتابخانه مرکزی واحد در خصوص تکراری نبودن موضوع پژوهش.

5-    نظر مدیر گروه در مورد استعلام ایران داک و کتابخانه مرکزی( در صورت وجود موضوعات مشابه).

6-    نگارش پروپوزال نهایی(فرم شماره 1) و اخذ امضاء استادان راهنما، مشاور، شورای گروه و مدیر گروه مربوطه.

8-    تحویل پروپوزال و یک نسخه از آن به همراه استعلام کتابخانه و حکم حقوقی استادان راهنما و مشاور به دفتر پژوهشی دانشکده حداکثر 10 روز پس از تصویب در شورای پژوهشی گروه.

9-    بررسی پروپوزال در شورای پژوهشی واحد .                        

10- صدور ابلاغیه استادان راهنما و مشاور در صورت تایید پروپوزال توسط شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان توسط دفتر تحصیلات تکمیلی واحد.

12-مراجعه دانشجو به دفتر پژوهشی دانشگاه جهت دریافت ابلاغیه اساتید محترم