امور دانش آموختگان

معرفی

مسئول امور فارغ التحصیلان:

 سرکار خانم هاشمی

تلفن داخلی2616

نقشه سایت

این مدیریت در حوزه­ معاونت دانشجویی فعال بوده و اهم وظایف آن عبارتند از :

1-1) صدور مدارک پایان تحصیلات فارغ ­التحصیلان

1-2) پاسخگویی به استعلام اداره ها، سازمانها و دانشگاهها در خصوص تایید مدارک صادره از این واحد دانشگاهی. 

1-3) صدور ریزنمرات(کارنامه تحصیلی) جهت استفاده در داخل کشور که پس از دریافت گواهینامه موقت با مراجعه به امور دانشجویی دانشکده مربوطه امکانپذیر می­باشد.

1-4) ارایه ریزنمرات قابل ترجمه جهت متقاضیان برای استفاده در خارج از کشور که پس از اخذ دانشنامه با مراجعه به امور دانشجویی دانشکده مربوطه و پرداخت هزینه 70000 ریال به حساب سازمان مرکزی دانشگاه به شماره حساب 010446044604 نزد بانک ملی شعبه زبرجد وارائه تصویر گواهینامه موقت ودانشنامه امکانپذیر می­باشد.

1-5) ارسال مدارک دانشجویان بورسیه ومتعهد به واحدهای مربوطه

1-6) امور مرتبط با مفقود شدن مدارک تحصیلی و صدور مدارک المثنی

 

   مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده دانشجویان ترم آخر و فارغ ­التحصیل

2-1) تصویر تمام صفحات شناسنامه

2-2)  تصویر کارت ملی

2-3) مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه جهت آقایان  اعم از تصویر کارت پایان خدمت و حکم کارگزینی و گواهی اشتغال بکار برای شاغلین رسمی آموزش و پرورش و ارگانهای نظامی

2-4)  مدرک پایه (مقطع کارشناسی : اصل مدرک پیش دانشگاهی)  (مقطع کارشناسی ارشد : اصل مدرک کارشناسی) (مقطع دکتری : اصل مدرک کارشناسی ارشد)

2-5) تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع پایه

2-6) سه 3 قطعه عکس پرسنلی (4*3 ) ترجیحاً رنگی با زمینه روشن از یک نگاتیو  به همراه پشت نویسی با رعایت شئونات اسلامی

2-7) فیشهای واریزی به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی شعبه زبرجد تهران

2-7-0) مقطع کاردانی :  مبلغ 70000 ریال

2-7-1) مقطع کارشناسی :  مبلغ 150000 ریال

2-7-2) مقطع کارشناسی ارشد :  مبلغ 170000 ریال

2-7-3) مقطع دکتری تخصصی :  مبلغ 290000 ریال

در صورتیکه دانشجوی دکتری تخصصی عضو هیات علمی باشد با ارائه حکم کارگزینی نصف مبلغ فوق (145000 ریال)  واریز می­شود.

2-8) فرم تسویه حساب(تکمیل شده)


  نکاتی در خصوص گواهینامه موقت

3-1) گواهینامه موقت تنها برای یکبار صادر شده و صدور مجدد و تمدید اعتبار آن امکانپذیر نخواهد بود.

3-2)با توجه به اینکه گواهینامه موقت جایگزین گواهی انشایی گردیده لذا به هیچ عنوان صدور گواهی انشایی برای دانش آموختگان میسر نبوده و گواهینامه موقت در اسرع وقت صادر می­گردد.

3-3)گواهینامه موقت برای کلیه فارغ­التحصیلان صادر می­گردد.(درصورت تکمیل مراحل فارغ­ التحصیلی اعم از ارائه برگه تکمیل شده تسویه حساب و مابقی مدارک مربوطه)

3-4)جهت اخذ مدرک نهایی (دانشنامه) ارائه گواهینامه موقت الزامی است.

3-5)برای فارغ­التحصیلانی که از وام صندوق رفاه استفاده کرده­اند و به صندوق مذکور بدهکار می باشند در ذیل مندرجات گواهینامه موقت مبلغ بدهی و نحوه بازپرداخت آن قید خواهد شد.

3-6) پس از دریافت گواهینامه موقت فرد می­تواند درصورت تمایل با مراجعه به دانشکده مربوطه نسبت به دریافت کارنامه ممهور شده اقدام نماید.  

 

  مدارک لازم جهت صدور دانشنامه المثنی

    مدرک المثنی برابر بخشنامه فقط یکبار صادر می­گردد و صدور مجدد آن به هیچ عنوان امکان پذیر نمی­باشد. لذا با توجه به اینکه صدور مدرک المثنی در صورت مفقود شدن شرایط پیچیده­ای دارد ازفارغ­ التحصیلان  گرامی تقاضا می­شود در حفظ و نگهداری مدارک خود دقت لازم را بعمل آورند.

4-1)فرم تعهدنامه ( قابل دانلود از قسمت " فرمها "  )

4-2) فرم استشهاد محلی که حداقل به امضای 3 نفر رسیده باشد و امضای یک نفر در دفترخانه اسناد رسمی مورد تاییدقرار گیرد. ( قابل دانلود از قسمت " فرمها "  )

4-3) نشر آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار در 3 نوبت ( هر 2 هفته یکبار به هزینه شخصی متقاضی)( قابل دانلود از قسمت " فرمها "  )

4-4)فیش واریزی به مبلغ 1000000 ریال برای بار اول و برای بار دوم مبلغ 5000000 ریال به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی شعبه زبرجد تهران

4-5)درخواست کتبی متقاضی جهت صدور مدارک

4-6) یک قطعه عکس4*3 جدید پشت نویسی شده با رعایت شئونات اسلامی

4-7) تصویر کارت ملی وصفحه اول شناسنامه

4-8) یک قطعه تمبر مالیاتی 10000 ریالی(قابل تهیه از بانک ملی)

  شرایط صدور مدرک المثنی برای مدارک آسیب دیده در حوادث

5-1)ارائه اصل مدرک آسیب دیده به واحد دانشگاهی که غیر قابل استفاده بودن آن به تایید واحد برسد.

5-2) درخواست صدور مدرک المثنی با ذکر علت آسیب دیدگی (دانشنامه المثنی)

5-3) فیش واریزی به مبلغ 1000000 ریال به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی     

5-4) یک قطعه عکس4*3 جدید پشت نویسی شده با رعایت شئونات اسلامی

5-5) تصویر کارت ملی وصفحه اول شناسنامه

5-6) یک قطعه تمبر مالیاتی 10000 ریالی(قابل تهیه از بانک ملی)

 

  شرایط تغییر مشخصات شناسنامه ای فارغ­ التحصیل

در صورتیکه مشخصات شناسنامه ای دانش آموخته به استناد رای دادگاه و سند رسمی اداره ثبت احوال تغییر نماید اصلاح مدرک برای دانش آموخته به شرح ذیل خواهد بود.

6-1) در صورتیکه دانشنامه برای دانش آموخته صادر نشده باشد واحد دانشگاهی می تواند پس از اطمینان از تغییر مشخصات شناسنامه ای دانش آموخته، دانشنامه را بدون هیچگونه هزینه ای با مشخصات جدید صادر و به همراه تصویر برابر اصل شده رأی دادگاه و تمام صفحات شناسنامه برای تایید به سازمان مرکزی ارسال نماید.

6-2) در صورتیکه تغییرات شناسنامه­ای بعد از صدور دانشنامه انجام شده باشد فارغ ­التحصیل می­بایست مبلغ 300000 ریال بابت صدور مدرک با مشخصات جدید به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی واریز و واحد دانشگاهی مدارک لازم را شامل دانشنامه، تمامی صفحات شناسنامه ، کارت ملی و فیش واریزی را جهت ابطال مدرک قبلی و تایید مدرک جدید (به همراه مدارک ذیل ) به سازمان مرکزی ارسال می نماید:

6-2-1)درخواست کتبی متقاضی جهت صدور مدارک

6-2-2) یک قطعه عکس4*3 جدید پشت نویسی شده با رعایت شئونات اسلامی

6-2-3) تصویر کارت ملی وصفحه اول شناسنامه

6-2-4) یک قطعه تمبر مالیاتی 10000 ریالی(قابل تهیه از بانک ملی)

 

  شرایط و مدارک لازم جهت دریافت مدرک تحصیلی

دانش آموختگان گرامی می توانند بامراجعه به صفحه شخصی خود در سایت واحد جهت اطلاع از روند صدور مدرک تحصیلی مطلع گردند.

به استناد بند 17 بخشنامه شماره 162131/34 مورخ 31/4/89 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تحویل مدرک فارغ­ التحصیلی اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ریز نمرات تنها به فرد فارغ­التحصیل و یا کسانی که از دانش آموخته وکالت نامه رسمی به همراه داشته باشند امکان پذیر است. 

7-1) گواهینامه موقت : در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر (شناسنامه، کارت ملی) با مراجعه به قسمت فارغ­ التحصیلان واحد در ساعات اداری ، دریافت گواهینامه موقت امکان پذیر می باشد.

7-2) دانشنامه: در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت و کارت شناسایی معتبر (شناسنامه، کارت ملی) با مراجعه به قسمت فارغ­التحصیلان واحد در ساعات اداری ، دریافت دانشنامه امکان پذیرمی باشد.

7-3) ریزنمرات: دانش آموختگان گرامی می توانند در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر (شناسنامه و کارت ملی) با مراجعه به قسمت فارغ ­التحصیلان واحد در ساعات اداری جهت دریافت ریزنمرات خود اقدام نمایند.

لازم بذکر است دریافت ریز نمرات تایید شده توسط سازمان مرکزی در صورت درخواست فارغ­التحصیل و پرداخت هزینه میسر بوده و در صورت تمایل به دریافت کارنامه تحصیلی می­توانید با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت یا دانشنامه به اداره فارغ­ التحصیلان  دانشکده مربوطه مراجعه فرمایید.

محل فعلی دریافت مدارک فارغ ­التحصیلی: ساختمان علوم انسانی طبقه دوم جنوبی اتاق 218

 

   شرایط دریافت مدرک مشمولین

مشمولان نظام وظیفه طبق بخشنامه شماره 198926/43 مورخ 23/6/87 در صورت داشتن شرایط زیر می توانند جهت دریافت مدرک  مراجعه نمایند:

8-1) دارندگان کارت پایان خدمت

8-2) دارندگان کارت معافیت

8-3) گواهی صادره از نیروی نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور

8-4) گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون غیبت

8-5) گواهی اشتغال به تحصیل در مقاطع بالاتر باذکر معافیت تحصیلی تایید شده توسط سازمان نظام وظیفه عمومی

8-6 ) برگه اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون مهر غیبت و دارای اعتبار

8-7) گواهی های صادره از سازمان وظیفه عمومی مبنی بر اینکه ذینفع حایز شرایط دریافت یکی از معافیت ها یا کارت پایان خدمت می­باشد.

 

  نکات مهم :

9-1) به استناد بند 17 بخشنامه شماره 162131/34 مورخ 31/4/89 سازمان مرکزی، تحویل مدرک فارغ­ التحصیلی اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ریزنمرات تنها به فرد فارغ ­التحصیل و یا کسانی که از فارغ ­التحصیل وکالتنامه رسمی به همراه داشته باشند امکان پذیر است.

9-2) برای دریافت دانشنامه لازم است اصل گواهینامه موقت مسترد گردد.

9-3) فارغ­ التحصیلان مشمول مقطع دکتری برابر بند4 بخشنامه شماره 198926/43 مورخ 23/6/87 در صورت ارایه گواهی اشتغال به خدمت از یگانهای نظامی وانتظامی مدرک آنان به واحد بورسیه کننده ارسال می­گردد.

9-4) به فارغ ­التحصیلانی که از وام بلند مدت استفاده کرده ­اند گواهینامه موقت تحویل می­گردد، اما تحویل دانشنامه منوط به تسویه حساب وام(اعم از وام صندوق رفاه واحد ویا وام وزارت علوم تحقیقات و فناوری) می­باشد.

9-5) پاسخ به هرگونه استعلام تنها با ارسال تصویر مدرک ارایه شده به سازمان، ارگان ویا دانشگاه مربوطه امکانپذیر می­باشد درصورت عدم ارسال تصویر مدرک ، تاییدیه تحصیلی صادر نمی­گردد.

9-6) پشت نویسی عکسها باعث مخدوش شدن آنها نشود.

9-7) جهت تایید ترجمه دانشنامه و ریزنمرات به معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس انتهای بزرگراه شهید ستاری - سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی - بلوک 1 طبقه اول  مراجعه نمایید.

9-8) افراد متعهد به غیر از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی لازم است  در زمان فارغ­ التحصیلی آدرس دقیق محل مورد نظر خود را به همراه کدپستی ارایه نمایند در صورت عدم ارایه آدرس ارسال مدارک امکان پذیرنمی­باشد.