بسیج دانشجویی

معرفی

مسئول بسیج دانشجویی:

آقای ساسان نظارت

نقشه سایت

شرح وظایف بسیج دانشجویی:

بسیج دانشجویی برای نیل به اهداف مذکور از شیوه های زیر استفاده می کند:

1 - جذب ، آموزش و سازماندهی دانشجویان داوطلب

2 - آشنا ساختن دانشجویان با فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی اسوه های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

3 - همکاری در توسعة تحقیقات و پژوهشهای فرهنگی ، علمی و دفاعی در راستای پیشرفت و سازندگی کشور

4 - حفظ و ارتقای روحیة استکبار در دانشجویان.

5 - برگزاری یادواره ها ، همایش ها ، جشنواره ها و مسابقات مورد نیاز.

6 - برگزاری دوره ها ، اردوها و کلاسهای فرهنگی ، علمی و دفاعی

7 - انتشار جزوات و نشریات بسیج دانجویی مطابق ضوابط شوراهای عالی انقلاب و فرهنگی و دستوراعمل ها.