معرفی

معرفی

مسئول فن آوری اطلاعات

جناب آقای عبدالقادر پورعلی

تلفن داخلی : 2722

نقشه سایت

شرح وظایف مدیر فناوری اطلاعات


•    مدیریت ارائه گزارش های آماری و تهیه شاخص های مورد نیاز
•    ارائه طرح ها ی فناورانه
•    برنامه ریزی در اجرای طرح های مصوب در زمینه بکارگیری و توسعه فناوری اطلاع
•    عضویت در شورای تخصصی فناوری اطلاعات واحد دانشگاهی 
•    تحلیل گری سیستم و طراحی سیستم شامل اظهار نظر و باز بینی سیستم های کامپیوتری طراحی شده بوسیله کارشناسان تحت سرپرستی
•    نظارت فنی بر برنامه نویسی سیستم و مهندسی سیستم
•    به کارگیری نرم افزارهای کاربردی در سطح واحد دانشگاهی و رفع اشکالات احتمالی در جریان استفاده عملی از برنامه ها
•    تعیین مسیر منطقی هر یک از برنامه ها و راهنمایی کارشناسان تحت سرپرستی در مسیر منطقی برنامه ها
•    هدایت پشتیبانی های فنی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مورد استفاده واحد دانشگاهی
•    تهیه و تدوین استانداردها و دستور العملهای اجرایی به منظور بهره برداری کاربردی از نرم افزارها و تجهیزات رایانه ای
•    مطالعه و بررسی زمینه فناوری سخت افزاری و نرم افزاری و نو آوری و طرح های جدید به منظور ارتقای سطح
•    فراهم آوردن تسهیلات ارتباطی لازم جهت دسترسی بخش های مختلف واحد دانشگاهی به منابع اطلاعاتی تامین شده در چارچوب وظایف مصوب
•    ارائه خدمات ارتباطی شبکه های رایانه ای به بخش های واحد دانشگاهی در چارچوب ضوابط  فراهم سازی بستر فنی مناسب برای ارائه آموزش های مجازی
•    ایجاد زمینه های لازم برای ارائه آموزش های عملی و ضمن خدمت به کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنان
•    آموزشگری – برنامه ریزی آموزشی و شرکت در مراحل مختلف آموزشی ضمن خدمت کارکنان تحت سرپرستی
•    نظارت بر تامین و تهیه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز دانشگاه
•    برنامه ریزی به منظور پشتیبانی: نگهداری و استفاده بهینه از امکانات ،تامین و تجهیز لوازم و وسایل نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز
•    نظارت بر تهیه و ساماندهی و بروز رسانی سیستم های اتوماسیون اداری، اطلاع رسانی و سایر نرم افزارهای عمومی و اختصاصی
•    تهیه گزارش های ادواری یا موردی از مراحل پیشرفت عملیات یا رکورد و توقف فعالیت های با ذکر دلائل توجیهی برای مقام ما فوق
•    گزارش گیری از فعالیت های کارکنان تحت سرپرستی
•    سایر امور تخصصی مربوط به فرابری داده ها طبق تشخیص مقام فوق