بخشنامه ها، آیین نامه ها، شیوه نامه ها

معرفی

برای دانلود هر یک از فایل های مقابل بر روی آن ها کلیک کنید

نقشه سایت

بخشنامه هزینه تهییه برنامه کسب و کار و مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان

بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه در همایش های بین المللی معتبر خارج از کشور

شیوه نامه تشویق مقالات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

بخشنامه استاد داور پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشجویی

اساسنامه انجمن های علمی ادبی و هنری

آیین نامه دکتری پژوهش محور

روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های کارشناسی ارشد از ورودی مهر 95 به بعد

بخشنامه شرکت در مسابقان و جشنواره های علمی و پژوهشی

ساماندهی امور دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

بخشنامه فرصت مطالعاتی

آیین نامه و دستورالعمل برگزاری همایش علمی-پژوهشی در دانشگاه

بخشنامه حذف استاد مشاور از پایان نامه کارشناسی ارشد

بخشنامه نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رسال های کارشناسی ارشد

فهرست نشریات معتبر وزارت بهداشت

بخشنلمه پشتیبانی و تشویق ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران

آیین نامه پسا دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

آیین نامه طرح های پژوهشی

شیوه نامه اجرای اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی

شیوه نامه انتشار کتب علمی

فهرست مجلات مورد تایید جهت اخذ نمره و تسویه حساب