پژوهش

معرفی

معاونت پژوهش و فناوری، مسئول ارایه رهنمودهای علمی و تخصصی مناسب برای گسترش و توسعه پژوهش و فناوری می باشد. معاونت پژوهش و فناوری، مسئول ارایه رهنمودهای علمی و تخصصی مناسب برای گسترش و توسعه پژوهش و فناوری می باشد. پیشنهاد و تهیه آیین نامه های گوناگون پژوهشی، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه های داخل و خارج از کشور، همکاری در اریه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی به جامعه از طریق اجرای طرح های پژوهشی کاربردی، برگزاری سمینارها و همایش های علمی، انتشار یافته های علمی و نظارت بر تمام امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی دانشگاهی جزئی از فعالیت های معاونت پژوهش و فناوری می باشد. معاونت پژوهش و فناوری شامل 7 مدیریت: ارتباط با صنعت/ امور پژوهشی/ فناوری/ کتابخانه/ مرکز رشد و مرکز کارآفرینی/ فناوری اطلاعات و خدمات ماشینی و نشریات می باشد.

نمایش محتوا

معاونت پژوهش

معرفی
معرفی کارکنان
بخشنامه ها، آیین نامه ها، شیوه نامه ها

 

نمایش محتوا

امور پژوهشی

 

نمایش محتوا

تحصیلات تکمیلی و پایان نامه

امور پایان نامه و مستندات
پروپرال های تایید شده
تقویم جلسات دفاع

 

نمایش محتوا

ارتباط با صنعت

معرفی

 

نمایش محتوا

باشگاه پژوهشگران و انجمن های علمی

باشگاه پژوهشگران جوان
انجمن های علمی

 

نمایش محتوا

مراکز تحقیقاتی و مرکز رشد

کارآفرینی
شرکت های دانش بنیان
مرکز رشد

 

نمایش محتوا

سامانه آزمایشگاه های همکار(ساها)

معرفی

 

نمایش محتوا

فناوری اطلاعات و ارتباطات

معرفی

 

نمایش محتوا

مستندات پژوهش

فرم های تحصیلات تکمیلی
مستندات پژوهشی مدرسین

 

نمایش محتوا

کتابخانه

معرفی

 

نمایش محتوا

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

 


گالری تصاویر آموزش