دکتر قاسم رکابدار

معرفی

 سمت: ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان    

تحصیلات: دکترا  آمار

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

تلفن مستقیم: 06153366186

تلفن داخلی :2211

نمایش محتوا

حوزه ریاست

شرح وظایف حوزه ریاست
اداره حراست

 

نمایش محتوا

برنامه ریزی و امور دانش بنیان

معرفی

 

نمایش محتوا

امور حقوقی

معرفی

 

نمایش محتوا

گزینش

معرفی

 

نمایش محتوا

امور فنی و عمرانی

معرفی
کارشناس امور فنی و عمرانی

 

نمایش محتوا

روابط عمومی

معرفی

 

نمایش محتوا

امور ایثارگران

معرفی