دکتر قاسم رکابدار

معرفی

 سمت: ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان    

تحصیلات: دکترا  آمار

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

تلفن مستقیم: 06153366186

تلفن داخلی :2211

نقشه سایت