روابط عمومی

معرفی

ساختار و شرح وظایف اداره امور شاهد و ایثارگران:

با عنایت به فرامین بنیانگذار کبیر نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) در خصوص رسیدگی همه جانبه به امور اقشار ایثارگر و ضرورت ارائه خدمات شایسته به این عزیزان و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر و بر اساس رویکرد جدید ریاست دانشگاه آزاد اسلامی و تایید ایشان مبنی بر نظام مند کردن رسیدگی به امور شاهد و ایثارگران در نظر داریم بخشنامه ها و ساختار و روند انجام امور را تهیه و تدوین به استحضار عزیزان برسانیم


اهداف :

  • ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تلاش برای حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثارگران
  • ارائه خدمات شایسته مادی و معنوی با حفظ عزت و کرامت به جامعه شاهد و ایثارگران
  • ایجاد بستر لازم برای مشارکت فعال جامعه هدف در عرصه های علمی، فرهنگی، پژوهشی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان
  • فراهم نمودن زمینه تحقق منویات بنیانگذار کبیر نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیت اله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) و سایر قوانین و مقررات مصوب در خصوص جامعه شاهد و ایثارگران

تعاریف و مفاهیم:

   الف : واژه شاهد و ایثارگر

  • فرزند و همسر شهید جاویدالاثر
  • آزاده با حداقل شش ماه اسارت، جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و فرزند و همسر آنان اطلاق می گردد.

    ب : ایثارگر به یکی از مصادیق زیر اطلاق می گردد:

  • رزمندگانی که حداقل شش ماه حضور داوطلباه در جبهه داشته باشند.
  • جانبازی که حداقل ۲۵ الی ۴۹ درصد جانبازی داشته باشد.
  • جانبازی که حداقل ۱۵ درصد جانبازی و ۳ ماه حضور در جبهه داشته باشد.

    ج : خانواده ایثارگر :

  •  شامل فرزند و همسر جانباز ۲۵ تا ۴۹ درصد جانبازی اطلاق می گردد.

نقشه سایت