بیانیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان در حمایت از انتخابات ودعوت از اقشار جامعه برای حضور حداکثری 


همه باهم انتخاباتی پر شور باشکوه ومعنادار را رقم می زنیم 

موسم انتخابات در این بر وبوم دل انگیزترین موسمی است که همه افراد جامعه در آن احساس سرزندگی،موثر بودن ونقش پذیری را تجربه می کنند

 اصل شرکت در انتخابات واستفاده از حق تعیین سرنوشت از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است که ملت رشید ایران برای بدست آوردن آن راههایی طولانی پیموده وهزینه ها نموده است پاسداشت  این دستاورد عظیم از راه پاسداشت ارزشها،اصول وکلیه نهادهای قانونی واصلی نظام می گذرد همچنان که پاسداشت این اصول ونهادها نیز منجر به حفظ دستاورد بزرگی چون حق تعیین سرنوشت می گردد

 دانشگاهیان با درک عمیق از شرایط موجود منطقه،ایران ونظام اسلامی  وهمچنین ضرورتهایی که متغیرهای میدانی پیش رو قرارداده است.هم برای  شرکت درعرصه  انتخابات هیچگونه تردیدی در خود راه نداده وهم از  رسالت خویش در تبیین وهدایت عمومی جامعه ودعوت از آحاد آن برای حضور پرشور در صحنه وپای صندوق رای کم نخواهند گذاشت 

 همچنان که رهبر معظم انقلاب فرمودند هر انتخاباتی که پر شور برگذار شود کشور را بیمه می کند  لذا شرکت در انتخابات را فرض عین می دانیم همچنانکه عمیقا براین باوریم که  امروز عرصه اجرایی کشور نیازمند حضور افرادی کاردان،با انگیزه، مومن وانقلابی است