ورود به سامانه پژوهشیار  

همه امور مرتبط با طرح هـــــاي تحقيقاتي شامل ارسال، بررسي، داوري، كارشناسي ، عقد قرارداد و گردش طرح در این سامانه انجام پذير است.

 همه فرآيندها به صورت كاملا الكترونيكي و با استفاده از سامانه هاي اطلاع رساني انجام مي پذيرد، لذا سرعت رسيدگي به طرح هاي پژوهشی بسيار زياد خواهد بود.

*شیوه نامه پایان نامه كارشناسی ارشد و استاد راهنما  (راهنمای سامانه پژوهشیار)

مراحل انتخاب پایان نامه

 

الف) انتخاب و تایید استاد راهنما ( و استاد مشاور )  با هماهنگی مدیر گروه

 1- دانشجو ابتدا  با هماهنگی استاد راهنمای خود موضوع پایان نامه و در صورت لزوم با نظر استاد راهنما و مدیر گروه استاد مشاور انتخاب می کند.

  •  استاد باید کد خالی برای دانشجو داشته باشد.
  • دانشجو باید مستندات عدم تکراری بودن موضوع پایان نامه را از 1-ایرانداک 2- علم نت 3- سیکا 4- SID   را تهیه نماید.

2- دانشجو به سامانه پژوهشیار مراجعه کرده نسبت به انتخاب استاد راهنما ( و مشاور) و موضوع اقدام  و ارسال نهایی را بزند.

3- استاد راهنما ( و مشاور) موضوع و راهنمایی دانشجو را در سامانه تایید کرده و اتمام کار در این مرحله  بزنند.

4- مدیر گروه استاد و موضوع را تایید کرده تابه مرحله بعد انتقال یابد.

ب)  پس از اتمام این مراحل دانشجو در سامانه پزوهشیار می تواند پروپوزال خور را نوشته و ویرایش کند. 

دانشجو ابتدا لازم است با کمک استاد راهنما ( و مشاور) پزوپوزال را تکمیل کرده بعد از امضا دانشجو و استاد به همراه مستندات به مدیر گروه تحویل دهد

و همزمان به سامانه پژوهشیار رفته و با زدن دکمه ویرایش پروپوزال ابتدا همه بخش های پروپوزال را تایپ کرده (به طورکامل) سپس در قسمت ارسال مدارک

فایل ورد یا پی دی اف پرو پوزال به همراه مستندات عدم تکرار را بار گزاری کرده و تایید نهایی را بزنند.

1- دانشجو پروپوزال و مستندات گفته شده را در سامانه وارد نماید.

2- استاد راهنما ( و مشاور) پروپوزال را بررسی و در صورت تایید بودن ابتدا نظر خور را نوشته و تایید نمایند.

3- در این مرحله مدیر گروه پروپوزال را به سایر اعضا گروه ارسال کرده و هر کدام از اعضا نظر خود را نوشته و نهایی نماید. پس از ثبت نظر اعضا گروه مدیر گروه صورتجلسه را تنظیم نماید.

4- در این مرحله پروپوزال به شورای تحصیلات تکمیلی ارسال می شود. ابتدا  پروپوزال به اعضا این شورا ارسال تا هرکدام از اعضا نظر خود را ثبت نمایند.

بعد از ثبت نظر همه اعضا رئیس شورای تحصیلات تکمیلی صورتجلسه تنظیم کرده و تایید می نماید.

* دقت شود جلسه مرجع برای تصویب پروپوزال شورای تحصیلات تکمیلی بوده و حداقل شش ماه بعد از تصویب پروپوزال در این جلسه  در صورت تکمیل شدن پایان نامه ، تایید راهنما و مدیر گروه و داشتن کد مجوز دفاع صادر می شود.

5- در این مرحله در صورت داشتن کد آزاد برای دانشجو کد گرفته می شود ( که این موضوع از طریق سامانه برای دانشجو قابل رویت و پیگیری می باشد)

در این مرحله دانشجو در مرحله آمادگی دفاع قرار می گیرد. دانشجو باید گزارش سه ماهه اول و سه ماه دوم و پس از تمام شدن پایان نامه ،

فایل پایان نامه را در سامانه آپلود کند. فرم آمادگی دفاع را دانلود کرده بعد از اخذ امضا های لازم فرم را اسکن کرده در سامانه آپلود کند و اصل فرم را به پژوهش تحویل دهد .

**توجه**

در صورتی پایان نامه از نظر اصالت سنجی مورد تایید است که هر دو شرط زیر را دارا باشد.

    1- درصد مشابهت  کلی کمتر از 34 باشد.

    2- میزان همپوشانی با هیچکدام از منابع جستجو شده 10% یا بیشتر   نباشد ( همپوشانی < 10% )

5- فرم درخواست دفاع که به تایید و امضا استاد راهنما و مشاور رسیده باشد در سامانه بارگزاری شود.

6- فرم آمادگی دفاع پس از تکمیل و اخذ امضا از آموزش، امور مالی ، صندوق رفاه و  آزمایشگاه ها در سامانه بارگزاری شود.

ج) مرحله برگزاری دفاع

1-   پس از بارگزاری مدارک گفته شده فوق  با تایید استاد راهنما به مرحله بعد منتقل می شود.

2- در این مرحله مدیر گروه تاریخ دفاع را وارد کرده و صورتجلسه تعیین داوران را آپلود می کند.

3- در این مرحله تایید داوران و تاریخ دفاع توسط ادمین واحد انجام شده و ابلاغیه و صورتجلسه دفاع صادر می شود.